0(0 Ratings)

Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

Giới Thiệu Khóa Học:

Chào mừng bạn đến với khóa học "Kỹ Năng Giao Tiếp Với Khách Hàng" - một hành trang chuyên sâu để nâng cao khả năng giao tiếp của bạn, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh. Chúng tôi tin rằng khóa học này sẽ mang lại những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bạn có thể tạo ra ấn tượng mạnh mẽ và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng của mình.
Show More

Nội Dung Khóa Học:

Các Nội Dung Chính:

 • Bài 1 – Kỹ năng giao tiếp thông thường và giao tiếp trong kinh doanh
  12:05
 • Bài 2 – Định hình phong cách giao tiếp riêng bạn & cách tạo ấn tượng với khách hàng
  15:18
 • Bài 3 – Cách sử dụng ngôn từ hiệu quả trong giao tiếp với khách hàng
  10:20
 • Bài 4 – Kỹ năng giao tiếp với khách hàng
  09:27
 • Bài 5 – Ứng xử với từng dạng khách hàng
  12:13
 • Bài 6 – Kỹ năng kiềm chế bản thân
  07:49
 • Bài 7 – Kỹ năng giao tiếp online
  10:33
 • Bài 8 – Sử dụng ngôn từ hiệu quả
  10:10
 • Bài 9 – Kỹ năng lắng nghe, trả lời và đặt câu hỏi
  06:26
 • Bài 10 – Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng
  06:12

Bạn sẽ học được gì?

 • Kỹ Năng Giao Tiếp Thông Thường và Giao Tiếp Trong Kinh Doanh: Chúng ta sẽ tập trung vào những nguyên tắc cơ bản của giao tiếp và làm thế nào chúng áp dụng trong môi trường kinh doanh.
 • Định Hình Phong Cách Giao Tiếp Riêng Bạn & Cách Tạo Ấn Tượng với Khách Hàng: Học cách phát triển phong cách giao tiếp riêng biệt và làm thế nào để tạo ra ấn tượng tích cực với khách hàng.
 • Cách Sử Dụng Ngôn Từ Hiệu Quả Trong Giao Tiếp Với Khách Hàng: Tìm hiểu cách sử dụng ngôn từ một cách linh hoạt và hiệu quả để truyền đạt thông điệp của bạn một cách rõ ràng.
 • Kỹ Năng Giao Tiếp Với Khách Hàng và Ứng Xử Với Từng Dạng Khách Hàng: Phân loại và hiểu rõ những dạng khách hàng khác nhau để có cách tiếp cận phù hợp và tạo ra trải nghiệm tích cực cho họ.
 • Kỹ Năng Kiềm Chế Bản Thân: Học cách kiểm soát cảm xúc và giữ lòng bình tĩnh trong mọi tình huống để giữ cho giao tiếp của bạn luôn tích cực và xây dựng.
 • Kỹ Năng Giao Tiếp Online: Với sự thay đổi đáng kể trong cách chúng ta làm việc, chúng ta sẽ khám phá cách giao tiếp hiệu quả trong không gian trực tuyến.
 • Sử Dụng Ngôn Từ Hiệu Quả, Kỹ Năng Lắng Nghe, Trả Lời và Đặt Câu Hỏi: Tận dụng mọi cơ hội để tối ưu hóa giao tiếp của bạn thông qua cách sử dụng ngôn từ, kỹ năng lắng nghe chân thành, và tạo ra các câu hỏi thông minh.
 • Xây Dựng Mối Quan Hệ Lâu Dài với Khách Hàng: Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, tạo ra sự tin tưởng và sự cam kết từ phía họ.
999.000 

Đối Tượng Tham Gia:

 • Những người làm việc trong ngành kinh doanh và dịch vụ khách hàng.
 • Người quản lý và lãnh đạo muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp của nhóm.
 • Những người muốn nâng cao khả năng tương tác với khách hàng và đối tác.