0(0 Ratings)

Sách nói “Tôi Đã Trở Thành MC Như Thế Nào?”

Categories Audio Book

Nội Dung Khóa Học:

Các Nội Dung Chính:

  • Lời nhắn nhủ
    00:50
  • Lời nói đầu
    03:26
  • Mục Lục
    01:39

Phần 1: Đường đến với ánh đèn sân khấu

Phần 2: Những câu chuyện hậu trường

Phần 3: Trở thành MC chuyên nghiệp có khó không?

188.000  299.000