CÁC KHÓA HỌC TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT MC MỸ VÂN

21 NGÀY LUYỆN GIỌNG NÓI

MC CƠ BẢN

MC NÂNG CAO

MC CHUYÊN NGHIỆP

MC NHÍ TÀI NĂNG CƠ BẢN

MC NHÍ TÀI NĂNG NÂNG CAO

Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao

Kỹ năng thuyết trình đỉnh cao

Tự tin nói trước Camera

Kỹ năng giao tiếp thuyết trình đỉnh cao

Kỹ năng giao tiếp với khách hàng